Следващият проблем на ЕС: Швейцария

Двете страни не са склонни на компромиси, за да предоговорят рамката за своето сътрудничество, и не могат да намерят изход